XVI. slovensko-české
sympózium
o analytické filosofii
19.-21. 9. 2012, konferenční centrum Třešť
O sympóziu
Novinky
Workshopy
Program
On-line registrace
Informace pro účastníky
Sborník
Programový výbor:
Barbora Geistová Čakovská, Vladimír Havlík, Jaroslav Peregrin, Vladimír Svoboda, Marián Zouhar

Organizační výbor:
Petra Ivaničová, Jaroslav Peregrin a kolektiv oddělení logiky

kontakt
oddělení logiky, Filosofický ústav AV ČR, Jilská 1, 110 00 Praha 1
email: scs@flu.cas.cz