Návod pro vyhledávání v obsazích knih knihovny FLÚ AV ČR, v. v. i.

Index obsahuje více než 15700 položek naskenovaných obsahů knih dostupných ve fondu knihovny Filosofického ústavu AV ČR. Postupně se dále rozšiřuje nejen tím, jak přibývají nové přírůstky do fondu, ale také postupným doplňováním skenů obsahů knih pořízených dříve, než se s jejich pořizováním systematicky začalo. Protože původní smysl pořizování obsahů knih v pdf byl určen primárně k náhledu těchto obsahů při vyhledání daného titulu v katalogu knihovny, není jejich použití pro opačné vyhledávání (tj. z vytvořeného indexu směrem titulům knih) nyní úplně optimální. I přesto však umožňuje nalezení knih podle slov či termínů, jež se objevují kdekoli v naskenovaných obsazích a takto je mnohem detailnější, než v případě hledání pouze v titulech.

Po zadání slova nebo i několika slov dojde k prohledání aktuálního indexu a zobrazení výsledků hledání.

Kliknutím na záhlaví (např. 35250112.pdf) je možné zobrazit pdf soubor obsahu dané knihy. Číslo v názvu pdf souboru je zároveň čárovým kódem knihy, podle kterého je možno knihu následně vyhledat v katalogu knihovny FLÚ.

V některých případech je titul/název knihy dostupný i v zobrazeném pdf souboru obsahu knihy přes menu -> soubor,vlastnosti,titul.