Information for the Press

Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filosofie Filosofického ústavu AV ČR pořádají mezinárodní vědeckou konferenci 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe, která se uskuteční ve dnech 2. a 3. října 2014 za účasti předních odborníků z Evropy a USA. Konference představí revoluci roku 1989 jako námět rozličných myšlenkových a politických konceptů a zdůrazní tak širší souvislosti událostí, které před 25 lety zásadně ovlivnily vývoj zemí střední a východní Evropy.

Více na http://web.flu.cas.cz/conference1989/

 


 

V letošním roce si připomínáme již pětadvacáté výročí od událostí roku 1989. Vlna revolucí ve střední a východní Evropě definitivně ukončila éru státního socialismu a stala se jedním ze symbolických mezníků nejnovějších dějin. Zatímco průběh těchto změn na podzim a v zimě 1989 je dnes již detailně zmapován, podstatně menší pozornost věnovali badatelé rozličným reflexím a interpretacím této revoluce. Snaha porozumět vývoji ve střední a východní Evropě na přelomu 80. a 90. let přitom zaměstnávala řadu intelektuálů, společenských vědců a také expertů pohybujících se na pomezí akademického výzkumu a politiky. Podobně důležité byly debaty o roku 1989 pro bezprostřední aktéry revoluce, zejména z prostředí opozice a disentu. Interpretovat smysl tehdejších událostí, zařadit je do širšího geografického a historického kontextu, ale také snaha ovlivnit budování nového řádu či nabídnout alternativní politické koncepty a strategie – tyto a další faktory hrály významnou úlohu při snaze promýšlet revoluci roku 1989.

Se záměrem zdůraznit tato dosud nedostatečně akcentovaná témata pořádají Oddělení pozdního socialismu a postsocialismu Ústavu pro soudobé dějiny AV ČR a Oddělení pro studium moderní české filozofie Filozofického ústavu AV ČR ve dnech 2. a 3. října 2014 mezinárodní vědeckou konferenci 1989: Thinking Revolution in East-Central Europe. V prostorách pražské Vily Lanna se sejdou přední odborníci z Evropy a USA, aby v pěti tématických panelech diskutovali „druhý život“ pražského jara v roce 1989, roli liberalismu a neoliberalismu v proměnách spojených s pádem komunistických režimů, myšlení o budoucnosti v éře „konce dějin“, proměny teorií „společností sovětského typu“ či problematiku disentu a post-disentu na sklonku socialismu a v letech budování liberální demokracie. Na konferenci vystoupí například autoři klíčových prací o roku 1989 historici Padraic Kenney (Indiana University, USA) a James Krapfl (McGill University, Kanada), přední historička dějin ekonomického myšlení Johanna Bockman (George Mason University, USA), politický filozof a sociolog Boris Kagarlitskij (Institute of Globalization and Social Movements, Russia) nebo filozof a disident Gáspár M. Tamás (Central European University, Maďarsko). Cílem akce je poskytnout prostor pro mezioborovou diskuzi historiků, politologů, filozofů, ekonomů a sociologů. Konference nabídne nový pohled na revoluční rok 1989, který představí jako námět rozličných myšlenkových a politických konceptů a zdůrazní tak širší souvislosti událostí, jež před 25 lety zásadně ovlivnily vývoj zemí střední a východní Evropy.

 

 

Contacting person:

 

Vítězslav Sommer
e-mail: vitasommer@yahoo.com
Tel.: +420 737 783 703

Kristina Andělová
e-mail: thinkrevolution89@gmail.com
Tel.: +420 724 929 590