XX. ročník slovensko-českého sympozia o analytické filosofii

14.-16. září 2016, Praha, vila Lanna

 • Jubilejní ročník slovensko-českého sympozia o analytické filosofii, jehož pořádání připadlo na oddělení logiky Filosofického ústavu AVČR, je příležitostí k zamyšlení nad dalším směřováním sympozia, proto se na toto téma konala na podzim minulého roku schůzka zástupců pořádajících oddělení. Cílem změn, které byly na této schůzce přijaty, je zachovat charakter sympozia jako platformy pro setkávání slovenských a českých analytických filosofů a zároveň přiblížit způsob jeho organizace fungování standardní konference.
 • Příspěvky
  • Příspěvky bude posuzovat programový výbor složený z členů pořádajících oddělení na základě abstraktu v rozsahu 400-600 slov. Administrace příspěvků bude probíhat přes službu Easychair, na adrese ...
  • Termín pro zasílání příspěvků je 30. dubna 2016.
  • Rozhodnutí o přijetí bude zasláno do 25. června 2016.
 • Workshopy
  • Vyhlašuje pouze programový výbor, v tomto roce nebudou vyhlášeny žádné workshopy.
 • Poplatek
  • Konferenční poplatek je 1000 CZK.
 • Programový výbor
  • Lukáš Bielik, Vladimír Havlík, Ondrej Majer, Jaroslav Peregrin, Marián Zouhar.
 • Organizační výbor
  • Ondřej Majer, Olga Džupová
 • Kontakt