Tělo, zvuk, hluk

Workshop, Praha 2011

Záměrem tohoto semináře pořádaného v rámci grantového projektu „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy“ bylo zpřístupnit primárně filosoficky orientovaným badatelům, přímou zkušenost s oblastí „nepromyšlených“ aktivit, mezi které patří mimo jiné jisté druhy pohybování se, hlučení, zvučení a nakonec i mluvení. Ve spolupráci s Václavou Křesadlovou jsme procházeli jednotlivými cvičeními tak, abychom byli schopni dotknout se a zpozornět v oblasti, kterou běžně ve filosofické praxi vynecháváme, neboť máme za to, že narušuje důslednou a spořádanou reflexivní činnost. V tomto semináři šlo přitom primárně o propojení zvuku, ozvučeného těla, zvučícího těla, z nich následného hlasového projevu a vztahu gesta, zvuku a slova. Seminář byl zároveň prvním pokusem hledat v improvizaci a uvolnění zdroj budoucího tvaru v podobě autorského představení.