authorial performance

Jevištní snění

Pro vznikající umělecký projekt hledáme zájemce, kteří by s námi chtěli společně snít. Cílem je vytvořit skupinu, která se bude pravidelně scházet a zkoumat snovou logiku formou dramatické improvizace.

Co je snová logika? Každý člověk má zkušenost se sny. Jejich obsahy jsou nabité emocemi a symboly, jejichž výklad přesahuje přímočarost denního života. Proč ale sny vykládat, když je můžeme tvořit a prožívat v jevištním prostoru společně s druhými lidmi? Proč se neodvážit do říše snů tím, že budeme s volností dramatické hry na jevišti, před druhými a s druhými společně snít?

Chceme zkoumat průnik divadla a snů a navázat na kontakt s nevědomím v podobě, v jaké se nám během snění přirozeně nabízí. Jeviště nám bude místem setkávání s druhými snícími aktéry, místem, které podporuje spontánní hru a snovou imaginaci.

Informační schůzka o projektu se uskuteční v pondělí 26. září, v 19:00 v čajovně Šamanka, Hálkova 8, Praha. Zájemci, prosím, oznamte svou účast předem na e-mail jan.puc@seznam.cz.

Organizátoři: Václava Křesadlová a Jan Puc

Wie und Wo, schöpferische Zweideutigkeit

Autorská prezentace
Filosofický festival Soundcheck Philosophie
Halle, Německo, 2012

Phi-fi-kus

2 autorská představení připravená na principu otevřené dramatické hry
Divadlo Řetízek, Praha, duben a květen 2012

Tělo, zvuk, hluk

Workshop, Praha 2011

Záměrem tohoto semináře pořádaného v rámci grantového projektu „Filosofické výzkumy tělesnosti: transdisciplinární perspektivy“ bylo zpřístupnit primárně filosoficky orientovaným badatelům, přímou zkušenost s oblastí „nepromyšlených“ aktivit, mezi které patří mimo jiné jisté druhy pohybování se, hlučení, zvučení a nakonec i mluvení. Ve spolupráci s Václavou Křesadlovou jsme procházeli jednotlivými cvičeními tak, abychom byli schopni dotknout se a zpozornět v oblasti, kterou běžně ve filosofické praxi vynecháváme, neboť máme za to, že narušuje důslednou a spořádanou reflexivní činnost. V tomto semináři šlo přitom primárně o propojení zvuku, ozvučeného těla, zvučícího těla, z nich následného hlasového projevu a vztahu gesta, zvuku a slova. Seminář byl zároveň prvním pokusem hledat v improvizaci a uvolnění zdroj budoucího tvaru v podobě autorského představení.