Partneři

Projekt Filosofie v experimentu je v současné době realizován za podpory Akademie věd ČR jakožto projekt zahraniční spolupráce (M300091203). Tento projekt uskutečňujeme ve spolupráci s centrem Mbody. Research in media, somatics, dance and philosophy (Freiburg).http://www.mbodyresearch.de Se skupinou Mbody jsme v loňském roce uspořádali workshop Aspekty textu nad přednáškou Bauen Wohnen Denken Martina Heideggera. V letošním roce se budeme v červenci spolupodílet na organizaci Symposia »Körper – Medien – Sinnlichkeit« konaného ve Freiburgu. V září plánujeme uspořádat další společný pražský workshop na téma Empatie.
Členové Mbody přispěli významnou měrou do připravovaného monotematického čísla časopisu Filozofia s názvem Filosofie tvůrčí zkušenosti, který vyjde v květnu 2013.

Další spolupráci rozvíjíme s následujícími institucemi: