Gnothi seauton – Konference bez čtených textů

Filosofický ústav AV ČR
vás zde na:

Gnothi seauton – Konferenci bez čtených textů

Praha: 24.-27. října 2014

Konference se bude soustředit na: 1. Promýšlení vztahu mezi sebepoznáním a poznáním ve filosofii a performanci; 2. Dekonstrukci standardních klišé akademického konferenčního provozu za účelem hledání vztahu mezi performativní a obsahovou složkou filosofického výrazu.

Webová stránka konference

Call for Contributions