Pohyb, tanec a pozornost

pohybový workshop na pomezí tance a filozofie

Jan a Markéta Pucovi

Pozornost je pohyb. Jakou kvalitu tento pohyb má? Pojďme lépe porozumět tomu, jak naše pozornost funguje a jak ovlivňuje náš pohyb.

Pozornost není jako světlo, kterým by se mysl zaměřovala na již hotové věci. Tím, čemu a jak věnujeme svou pozornost, svět kolem sebe proměňujeme. Stejně tak pozornost není jako paprsek, který by dopadal na jediný bod. Má rozměry a ve světě je spíše rozprostřena, takže vytváří pole s určitým tvarem. V něm se pohybuje mezi různými podněty, klouže, přeskakuje, je stržena, proplouvá… co ještě?

Pozornost má nepochybně vliv na kvalitu pohybu performera, je totiž podstatou vědomého pohybu a prožívání přítomného okamžiku. Pohyb těla, a nejen ten taneční, je velmi komplexní. Tanec ale také využívá širokou škálu pohybů pozornosti. Někdy se záměrně zaměřujeme na detail, jindy vnímáme pohybující se tělo jako celek. Často také potřebujeme vnímat více věcí najednou – vlastní pohyb, vztah k partnerovi, k prostoru, rytmu, času…  Abychom mohli reagovat v improvizaci pohotově, potřebujeme si všímat a být otevřeni podnětům, které přicházejí do pozornostního pole. To platí nejen při aktivním pohybu, ale také v momentech zastavení, během tzv. “pohybového ticha”, nevědění.

Na workshopu budeme pomocí tance a pohybu zkoumat pozornost a pomocí pozornosti zkoumat pohyb a tanec. Podněty čerpáme na jedné straně ze současného psychologického výzkumu pozornosti a jeho filosofické reflexe, na druhé straně z kontemplativních praktik postavených na práci s pozorností, jako je mindfulness neboli meditace všímavosti. Postupně se zaměříme na rozdíl mezi ohniskem, kontextem a okrajem pozornosti, na rozdíl mezi aktivitou a pasivitou pozornosti, a na vztah pozornosti k úsilí a neusilování.

Během workshopu si položíme následující otázky, na něž budeme hledat odpovědi pomocí tanečních cvičení, pohybových a improvizačních her a kompozičních (choreografických) etud: Jak se pohybuje moje pozornost, když tančím? Co se stane, když zaměřím pozornost na pohyby, které jinak provádím automaticky? Je tanec vědomým pohybem? Lze pozorovat více témat najednou? Rozšiřujeme své pohybové možnosti, když zůstaneme pozorní v okamžicích klidu a zastavení? Je možné rozšířit pozornostní pole a všímat si toho, co mé pozornosti jinak uniká? Jak mohu využít práci s pozorností ve vlastním tvůrčím procesu? Jak si mohu pohrát s pozorností diváka? Jak formulovat myšlenky vycházející z vlastní pohybové zkušenosti?

Workshop je určen zájemcům o pohyb a tanec, studentům tance, choreografie a autorské tvorby, vizuálním umělcům se zájmem o performance, tanečníkům, performerům.

Termín: pátek 11. května 2018
Místo: Artual, Letohradská 62, Praha 7
Cena: Workshop je díky grantu Filosofického ústavu AV pro účastníky zdarma.

Přihlášky a dotazy: Zašlete prosím stručné CV a napište nám v pěti větách, proč byste se chtěli zúčastnit workshopu na email pucova.marketa@gmail.com. Deadline přihlášení 20. 4. 2018. Počet účastníků je omezen. V případě dotazů volejte: 777 641 704 (Markéta Pucová)

Plakát ke stažení

Lektoři

Markéta Pucová, tanečnice, choreografka, lektorka. Absolvovala na VŠMU v Bratislavě, studovala také na HAMU a choreografii na Dartington College of Arts v Anglii. Ve své tvorbě se Markéta zaměřuje na taneční improvizaci a tvorbu představení vznikajících v přítomném okamžiku přímo před diváky, čemuž se věnovala intenzivně s improvizační skupinu /na:u/ v Praze (2009–2015). V současné době ji zajímá tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní. Toto téma zpracovává např. v autorském tanečním filmu Echoing Structures (2015). Markéta učí současný tanec, vede pohybové kurzy pro dospělé, tanečníky i netanečníky, taneční a hudebně-pohybové kroužky pro děti a dospělé (v Praze ve Studiu Alta, v Dětském studiu Altík a v Roztokách ve Srdužení Roztoč), taneční semináře na různých festivalech a na přehlídkách scénického tance. Metodiku staví na základech Labanovy pohybové analýzy, ve které se stále vzdělává díky svému působení v projektech Labanova Ateliéru Bratislava a věnuje se do hloubky tvořivé taneční pedagogice.

Jan Puc, filozof a překladatel. Vystudoval filosofii v Praze a ve Freiburgu. Působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Ve svém výzkumu se zabývá otázkami vztahu těla a nevědomí, praktikami kultivace pozornosti, pojetím výrazu a řeči a přístupy k tvůrčí zkušenosti. Vychází z fenomenologické tradice, především filosofie M. Merleau-Pontyho, E. Husserla, M. Heideggera, A. Gurwitsche a J. Patočky. Jan je editorem knihy o filosofii F. Nietzscheho (2011), jedním z vydavatelů Patočkových rukopisů (sv. 8/1 sebraných spisů: Nitro a svět, 2014) a autor řady odborných článků. Má mnohaletou zkušenost z improvizací, především s Dialogickým jednáním I. Vyskočila; zajímá se o filosofickou reflexi psychoterapie, přeložil knihu E. Gendlina Dialog s prožíváním; a významně jej ovlivnila praxe buddhistické meditace vipassana.