History of Events

Pohyb, tanec a pozornost

pohybový workshop na pomezí tance a filozofie

Jan a Markéta Pucovi

Pozornost je pohyb. Jakou kvalitu tento pohyb má? Pojďme lépe porozumět tomu, jak naše pozornost funguje a jak ovlivňuje náš pohyb.

Pozornost není jako světlo, kterým by se mysl zaměřovala na již hotové věci. Tím, čemu a jak věnujeme svou pozornost, svět kolem sebe proměňujeme. Stejně tak pozornost není jako paprsek, který by dopadal na jediný bod. Má rozměry a ve světě je spíše rozprostřena, takže vytváří pole s určitým tvarem. V něm se pohybuje mezi různými podněty, klouže, přeskakuje, je stržena, proplouvá… co ještě?

Pozornost má nepochybně vliv na kvalitu pohybu performera, je totiž podstatou vědomého pohybu a prožívání přítomného okamžiku. Pohyb těla, a nejen ten taneční, je velmi komplexní. Tanec ale také využívá širokou škálu pohybů pozornosti. Někdy se záměrně zaměřujeme na detail, jindy vnímáme pohybující se tělo jako celek. Často také potřebujeme vnímat více věcí najednou – vlastní pohyb, vztah k partnerovi, k prostoru, rytmu, času…  Abychom mohli reagovat v improvizaci pohotově, potřebujeme si všímat a být otevřeni podnětům, které přicházejí do pozornostního pole. To platí nejen při aktivním pohybu, ale také v momentech zastavení, během tzv. “pohybového ticha”, nevědění.

Na workshopu budeme pomocí tance a pohybu zkoumat pozornost a pomocí pozornosti zkoumat pohyb a tanec. Podněty čerpáme na jedné straně ze současného psychologického výzkumu pozornosti a jeho filosofické reflexe, na druhé straně z kontemplativních praktik postavených na práci s pozorností, jako je mindfulness neboli meditace všímavosti. Postupně se zaměříme na rozdíl mezi ohniskem, kontextem a okrajem pozornosti, na rozdíl mezi aktivitou a pasivitou pozornosti, a na vztah pozornosti k úsilí a neusilování.

Během workshopu si položíme následující otázky, na něž budeme hledat odpovědi pomocí tanečních cvičení, pohybových a improvizačních her a kompozičních (choreografických) etud: Jak se pohybuje moje pozornost, když tančím? Co se stane, když zaměřím pozornost na pohyby, které jinak provádím automaticky? Je tanec vědomým pohybem? Lze pozorovat více témat najednou? Rozšiřujeme své pohybové možnosti, když zůstaneme pozorní v okamžicích klidu a zastavení? Je možné rozšířit pozornostní pole a všímat si toho, co mé pozornosti jinak uniká? Jak mohu využít práci s pozorností ve vlastním tvůrčím procesu? Jak si mohu pohrát s pozorností diváka? Jak formulovat myšlenky vycházející z vlastní pohybové zkušenosti?

Workshop je určen zájemcům o pohyb a tanec, studentům tance, choreografie a autorské tvorby, vizuálním umělcům se zájmem o performance, tanečníkům, performerům.

Termín: pátek 11. května 2018
Místo: Artual, Letohradská 62, Praha 7
Cena: Workshop je díky grantu Filosofického ústavu AV pro účastníky zdarma.

Přihlášky a dotazy: Zašlete prosím stručné CV a napište nám v pěti větách, proč byste se chtěli zúčastnit workshopu na email pucova.marketa@gmail.com. Deadline přihlášení 20. 4. 2018. Počet účastníků je omezen. V případě dotazů volejte: 777 641 704 (Markéta Pucová)

Plakát ke stažení

Lektoři

Markéta Pucová, tanečnice, choreografka, lektorka. Absolvovala na VŠMU v Bratislavě, studovala také na HAMU a choreografii na Dartington College of Arts v Anglii. Ve své tvorbě se Markéta zaměřuje na taneční improvizaci a tvorbu představení vznikajících v přítomném okamžiku přímo před diváky, čemuž se věnovala intenzivně s improvizační skupinu /na:u/ v Praze (2009–2015). V současné době ji zajímá tanec pracující s energií krajiny jako zdrojem inspirace pro tančící tělo v ní. Toto téma zpracovává např. v autorském tanečním filmu Echoing Structures (2015). Markéta učí současný tanec, vede pohybové kurzy pro dospělé, tanečníky i netanečníky, taneční a hudebně-pohybové kroužky pro děti a dospělé (v Praze ve Studiu Alta, v Dětském studiu Altík a v Roztokách ve Srdužení Roztoč), taneční semináře na různých festivalech a na přehlídkách scénického tance. Metodiku staví na základech Labanovy pohybové analýzy, ve které se stále vzdělává díky svému působení v projektech Labanova Ateliéru Bratislava a věnuje se do hloubky tvořivé taneční pedagogice.

Jan Puc, filozof a překladatel. Vystudoval filosofii v Praze a ve Freiburgu. Působí na Filosofickém ústavu AV ČR. Ve svém výzkumu se zabývá otázkami vztahu těla a nevědomí, praktikami kultivace pozornosti, pojetím výrazu a řeči a přístupy k tvůrčí zkušenosti. Vychází z fenomenologické tradice, především filosofie M. Merleau-Pontyho, E. Husserla, M. Heideggera, A. Gurwitsche a J. Patočky. Jan je editorem knihy o filosofii F. Nietzscheho (2011), jedním z vydavatelů Patočkových rukopisů (sv. 8/1 sebraných spisů: Nitro a svět, 2014) a autor řady odborných článků. Má mnohaletou zkušenost z improvizací, především s Dialogickým jednáním I. Vyskočila; zajímá se o filosofickou reflexi psychoterapie, přeložil knihu E. Gendlina Dialog s prožíváním; a významně jej ovlivnila praxe buddhistické meditace vipassana.

Jevištní snění

Pro vznikající umělecký projekt hledáme zájemce, kteří by s námi chtěli společně snít. Cílem je vytvořit skupinu, která se bude pravidelně scházet a zkoumat snovou logiku formou dramatické improvizace.

Co je snová logika? Každý člověk má zkušenost se sny. Jejich obsahy jsou nabité emocemi a symboly, jejichž výklad přesahuje přímočarost denního života. Proč ale sny vykládat, když je můžeme tvořit a prožívat v jevištním prostoru společně s druhými lidmi? Proč se neodvážit do říše snů tím, že budeme s volností dramatické hry na jevišti, před druhými a s druhými společně snít?

Chceme zkoumat průnik divadla a snů a navázat na kontakt s nevědomím v podobě, v jaké se nám během snění přirozeně nabízí. Jeviště nám bude místem setkávání s druhými snícími aktéry, místem, které podporuje spontánní hru a snovou imaginaci.

Informační schůzka o projektu se uskuteční v pondělí 26. září, v 19:00 v čajovně Šamanka, Hálkova 8, Praha. Zájemci, prosím, oznamte svou účast předem na e-mail jan.puc@seznam.cz.

Organizátoři: Václava Křesadlová a Jan Puc

Playful communication. Entering the ludic field between theory and praxis

PRAGUE 16TH–18TH SEPTEMBER 2016
Triple workshop in Artistic research 

This exploratory event gathers together three projects that offer different perspectives on the question of the encounter with the other and define the so called ludic subjectivity. Through the study of communication, boundaries and ludic stance and with the aid of practical approaches of investigation combined with theoretical reflection, the three laboratories build a colourful mosaic of understanding the issue. Even though participation in all three days is an advantage, participants can choose respective workshops independently as well.

Sat, Sept 17th: The Ludic Stance, A. Koubová, K. Sjöström, 10:00 – 18:00, Studio Alta
EXTENDED DEADLINE Sept 7th:
Fri, Sept 16th: Tracing Pace, T. Kladný, 10:00 – 18:00, Studio Alta
Sun, Sept 18th: Spontaneous mind, J. Puc, 10:00 – 16:00, Studio Alta

Tracing Pace

Workshop

A student of Edward T. Hall recorded a bunch of children playing in the yard and then analysed the recording at slow motion. Since then, E. T. Hall worked on the concept of synchronicity. It was bodily synchronicity children showed in spontaneous acting, and it was hardly perceptible by eyes. This leads us to investigation of relations bodies assume in communication. Instead of subjectivity and intersubjectivity we now focus on conditions of successful communication based on bodily cooperation. We want to investigate these conditions.

As we have to scrutinize situations created by bodies, we choose constructionist approach in revealing patterns. With emphasis on situations, we follow the approach of the School of Palo Alto in assigning characteristics to situations instead of individuals. We can then name a situation as depressive or schizophrenic or else. Here and there, observable bodily responses might be similar to those of whom we call depressive or else. Primarily, we want to see adaptation of an acting body to a collectively created situation.

First step in our experimental workshop is freeing ourselves from conventional use of our bodies. We will mind just what we are doing ourselves; when we need to cooperate, we will try. Happy solitude is what we might call body without excessive emotion and mind without excessive thought. We pose it as a condition for a body to be ready to cooperate.

One concern of philosophical interest is how come that bodies are behaving conventionally, when conventions are matters of articulated agreement. In line with this thought, we might argue that rules of nonverbal communication describe behaviours that are imposed on bodies. We might be better off speaking of habit instead of convention. Former pertains to the body, latter to language.

If we accept that a body creates dimensions (Umwelt), in which it acts, then it is somewhat problematic to think of synchronicity in relation to time. We find inspiration in rhythmanalysis and Piaget’s constructionism. Individuals acting simultaneously in one place can work together, when they share similar perceptions of time and space. Body lives in rhythm, develops and appropriates rhythms. Moving body measures space. One space can be many. Time appears to be derived. Children tend, inadvertently, to forget about time when they are measuring/acting in, usually, a small space.

We are on the border of performing arts and daily life. We need to observe bodies in motion. We put constraints on bodies, which then need to develop directions for acting/performing. We’ll observe, if there happens to occur alignment of these directions. We are looking for simplest situations that put initial constraints on performance in psychotherapeutic cases of Milton Ericson, koans, and works of Samuel Beckett, whose relation to koans was analysed by Paul Foster.

Registration: Please send a e-mail to tomas.kladny@gmail.com before September 7th (extended deadline). The workshop is free of charge.

Venue: Studio ALTA, Prague, Sept 16th, 10:00 – 18:00

The Ludic Stance

No paper conference

The concept of play and playfulness is pervasive in contemporary philosophy as well as in the discourse of acting exercises. It deconstructs the ego-centred thinking in philosophy and ego-centrism in actors’ work. Ludic thinking allows us to focus on the interplay and the situation, to enter consciously into fictional worlds, to question the idea of a unified ”objective reality” and to generate new meanings. The ludic stance can be seen, in relation to the self, as questioning one’s persistence or investigating one’s potential for change.  To better understand ludic subjectivity and attitude, we want to explore the link between the theoretical conceptions of play (Nietzsche, Fink, Gadamer, Wittgenstein, Derrida, Huizinga) and the practical approaches of the actor in her relation to the role (Stanislavski’s magic if, Brecht’s Verfremdung, avantgarde holy theatre, Vasiljev’s ludic theatre, Lehmann’s  post-dramatic theatre). Can we learn more about ludic subjectivity and ludic approaches to acting through intertwining practical exercises and philosophical discussions? If we discuss play, can the discussion itself remain playful? What form does “seriousness” take when generated by a ludic stance? Can artists benefit from verbalizing their experience? Can theoreticians benefit from corporeal exercises?

The workshop will combine participants’ contributions and a ready-made framework consisting of practical exercises and theoretical framing. Each participant is expected to come up with a 15 minute long no-paper contribution (performative, discursive, explanatory, interactive) addressing theoretical or practical aspects of the ludic. These contributions will represent a crucial part of the workshop material and will be thoroughly worked out, discussed, used and allowed to interact with other contributions. The programme is a follow-up to the workshops Observe! Imitate? Be yourself? (Prague 2015, Malmö 2016, Bremen 2016) and investigates new facets of ludic approach.

Participants: The number of participants is limited to 10. Participants are welcome whether their background is theoretical, practical or both. Please send a short CV and your proposal (150 words max.) to kent.sjostrom@thm.lu.se and alicekoubova@seznam.cz before July15. The workshop is free of charge thanks to the support of organizing institution.

Organizers: Alice Koubová (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences), PhD in philosophy, researcher and lecturer at the Academy of Performing Arts in Prague. Area of focus: performance philosophy, theory of self-identity, phenomenology. Practitioner in ludic theatre. Kent Sjöström (Malmö Theatre Academy, Lund University, Sweden), PhD in Fine Arts in Theatre, researcher and lecturer. Area of focus: reflective practice in acting and arts, methodology in artistic research, enaction and movement.

Venue: Studio ALTA, Prague, Sept 17th, 10:00 – 18:00

Spontaneous mind

Experiential laboratory

“Normally the mind doesn’t know that it’s rejecting the first answers. If I didn’t ask her immediately, she’d deny that she was substituting better words.” (K. Johnstone)

The workshop explores human ability to act and react without clear idea what to do, and to become aware of impulses that are usually denied to awareness. We will ask how our behaviour, thought, feelings and perception of ourselves and others change if we realize these “first answers”.

The intention of the organiser is to offer exercises that support and demand spontaneous investment of participants and thanks to which we can step out of the comfort zone of our usual reactions and behaviour. We will use variations of simple improvisational exercises to get to contact with the first impulses out of which our action may be born again. We will also explore the connection between different attitudes and the course of our experiencing. The inspiration for the exercises is drawn from the movement and theatre praxis of R. Zaporah, V. Spolin, K. Johnstone and I. Vyskočil.

The format of “experiential laboratory” makes use of a certain attitude and method. We will conduct a series of exercises and then we will try to term how the mind worked during them. At the end, we will try to relate our fresh experiences to several psychological and philosophical theories concerning creativity, playfulness and the unconscious.

Registration: The number of participants is limited to 12. Participants are welcome whether their background is theoretical, practical or both. No previous experience with improvisation needed. Please send a short CV (150 words max.) to jan.puc@seznam.cz before September 7th (extended deadline). The workshop is free of charge.

Organizer: Jan Puc (Institute of Philosophy, Czech Academy of Sciences), PhD candidate in Philosophy; research topics: phenomenology of corporeality, human expressivity, individuality and self-understanding, creativity.

Venue: Studio ALTA, Prague, Sept 18th, 10:00 – 16:00

Observe! Imitate? Be yourself!

Workshop in THEORY and PRACTICE ARTISTIC RESEARCH

Prague, June 23, 2015

In cooperation with Malmö Theatre Academy, Lund University, Sweden, Institute of Philosophy, the Czech Academy of Sciences and Academy of Performing Arts in Prague

”People will observe you, in order to investigate how well you have observed” Bertolt Brecht
“Generality is the enemy of all art.” Constantin S. Stanislavski

What is the role of observing and imitation (mimesis) in the actor’s work, and how does this relate to the artist’s individual experience and self-expression? What is the role of imitation and quotation in theoretical reflection, and how does this relate to one’s own experience and originality? Shall we conceive of imitation as a sign of “non-authenticity”, of a blind belief, or is it an unavoidable and even generative aspect of human action? Can artists and theoreticians open a space of interaction over these questions? Can artists benefit from verbalizing their experience? Can theoreticians benefit from corporeal exercises?workshop

The program will combine practical exercises – on the bodily, gestural, discursive, and mental level – as well as thorough discussion and verbalization of theoretical implications of the practical work.

Participants: The number of participants is limited to 15. Theoretically as well as practically based participants are welcome. No special skills or knowledge are required. In case of your interest please contact us at the email address: kent.sjostrom@thm.lu.se and alicekoubova@seznam.cz before Mai 30. The workshop is free of charge thanks to the support of organizing institutions.

Organizers: The workshop is held in English by
Kent Sjöström (Malmö Theatre Academy, Lund University, Sweden), PhD in Fine Arts in Theater, Head of Research, Head of Theory and Practice Department, movement instructor. Area of focus: reflective practice in acting and arts, methodology in artistic research, enaction and movement.
Alice Koubová (Institute of Philosophy, Academy of Sciences of the Czech Republic), PhD in philosophy, senior researcher, leader of the project “Philosophy in Experiment”. Area of focus: performance philosophy, theory of self-identity, empathy, phenomenology, bodily experience. Practitioner in ludic theater.

Venue: Studia ALTA. U Výstaviště 21, Prague 7, 170 00

For foreign participants:  as the Prague Quadrennial (http://www.pq.cz/en) takes place in Prague in June, 18 – 28, participation at the workshop can be combined with the exceptionally rich artistic program of this international event.

Theater, Performance, Philosophy

International conference organized by Flore Garcin-Marrou, Anna Street, Liza Kharoubi, Julien Alliot.

June 26 – 28, 2014 at the University of Paris-Sorbonne

In recognition of the growing new field of Performance Philosophy, this conference proposes an exploration into the crossings and transfers of Anglo-American contemporary thought in regards to theater, performance and philosophy. With over 100 scholars and performers from 23 different countries on the program, the conference aims to promote cross-cultural interaction with a rich diversity of perspectives. The keynote lecturers are Judith Butler, Alphonso Lingis, Catherine Malabou, Jon McKenzie, Martin Puchner and Avital Ronell.

During these three days, parallel sessions and practical workshops will be interspersed with performances and plenaries followed by evening activities such as a film screening, the conference banquet and a cocktail reception. The conference will be held at the historical Sorbonne University in the heart of Paris.

Conference website

Ethics of play

Institute of Philosophy – Academy of Sciences of the Czech Republic

Department of Contemporary Continental Philosophy

Prague: November 18 – 20, 2014

The conference’s goal is to open a discussion on the mutual resonances and confrontations among different approaches to what could be called the Ethics of play. These approaches use play as an essential framework, ontological model, or the very form of reality in which ethics may be approached, structured, manifested or achieved.

Call for Papers

Website of the conference

Gnothi seauton – No paper conference

Institute of Philosophy – Academy of Sciences of the Czech Republic
invites you to:

Gnothi seauton – No paper conference

Prague: October 24 -27, 2014

The conference will focus on: 1) Reflections on the relationship between self-knowledge and knowledge in philosophy and performance; 2. A deconstruction of commonplace academic conference-based interactions in order to search for the relationship between performative and content components of philosophical expression.

We would like to open a free space for a variety of expression formats, and for an experimental dimension of the event.

Conference Website

Call for Contributions

Thought and expression: experimental investigation of the structure of experience (Interacting with the inner partner as philosophical inspiration)

course at the Faculty of Arts, Charles University in Prague
RNDr. Mgr. Alice Koubová PhD. a MgA. Václava Křesadlová PhD.

Philosophical Relevance of Ivan Vyskocil’s Non-Theatre

lecture by Alice Koubová
23.1. 2014, CTS, Prague

International Platform for Contemporary Performance Training

The newly formed International Platform for Contemporary Performance Training begins its work from January 2014.

The aim of this initiative is to establish an international network where performer trainers and researchers of performer training from various fields of performance, as well as from different countries and institutions of higher education in arts, could negotiate and share their pedagogical practices in a confidential and supportive setting.

Further information here