O projektu

Filosofie v experimentu je skupinou badatelů a herců autorského směru, jejichž výchozím zájmem je kultivace filosofického myšlení rozvíjená společně s kultivací (sebe)pociťování a výrazu. Zajímá nás vztah myšlení k prostoru experimentu, otevřeného pole, v němž se zkušenost vrací ke svému základu, jenž spočívá ve zkoušení (experiri). Zkušenost tohoto druhu v sobě zahrnuje pohnutost smyslem, jenž se nedává bezprostředně vědomí, a proto je mnohdy mylně považován za nefilosofický, nebo nereálný.

V otevřeném poli experimentu prochází filosofické pojmy znovu cestu od impulzu do plného  výrazu. Nereprezentativní divadelní praxe, jakou je např. dialogické jednání Ivana Vyskočila, kterým se inspirujeme, dává možnost k vyvstávání klíčových filosofických principů. Za tímto účelem rozvíjíme rovněž koncept otevřené dramatické hry a autorského divadla. Inspiruje nás však také vědomá práce s hlasem či taneční a pohybová improvizace.

Neméně důležité pro náš výzkum jsou filosofické inspirace, které se buď bezprostředně týkají divadla a reflexe, nebo uvádějí svou silou zkušenost a zkoušení do pohybu. Mezi autory, kteří jsou na tomto poli relevantní, patří Nietzsche, Husserl, Bergson, Merleau-Ponty, Artaud, Deleuze, Guattari, Bataille, Badiou, Derrida, Foucault, Kristeva, Austin, and mnoho dalších. Naše abstrakce a konkrece se snažíme zpřístupnit i další (odborné) veřejnosti formou workshopů, konferencí, představení a filosofických textů. Ohledáváme touto cestou možnosti topologie subjektivity, ontologie multiplicity, fenomenologie improvizace, filosofie smyslovosti a tělesnosti, možnosti fenopraxe, zkoumání tvořivé zkušenosti a autorského herectví,

Projekt Filosofie v experimentu je v současné době realizován za podpory Akademie věd ČR jakožto projekt zahraniční spolupráce (M300091203). Tento projekt uskutečňujeme ve spolupráci s centrem Mbody. Research in media, somatics, dance and philosophy (Freiburg).http://www.mbodyresearch.de Se skupinou Mbody jsme v roce 2012 uspořádali workshop Aspekty textu nad přednáškou Bauen Wohnen Denken Martina Heideggera. V roce 2013 jsme se spolupodíleli na organizaci Symposia »Körper – Medien – Sinnlichkeit« konaného ve Freiburgu a uspořádali další společný pražský workshop na téma Empatie. V roce 2014 se pod hlavičkou Filosofie v experimentu konaly dvě konference: Gnothi seauton. No paper conference a Ethics of Play.

Členové Mbody přispěli významnou měrou do připravovaného monotematického čísla časopisu Filozofia s názvem Performativní filosofie, které vyšlo v květnu 2013.

Need a lab report? Ask for help at writingalab.report. Best Custom Review Writing Service – writinga.review. Get Professional Writing Help at custom-writing.co.uk. Professional homework help service domyhomeworkfor.me. Best paper writers at bestpaperwriter.org.