Český národní komitét pro logiku, metodologii a filosofii vědy

Český národní komitét pro logiku, metodologii a filosofii vědy je oficiálním reprezentantem České republiky při kontaktech s Mezinárodní organizací pro historii a filosofii vědy (International Union of History and Philosophy of Science - IUHPS), oddělením pro Logiku, metodologii a filosofii vědy (Division of Logic, Methodology and Philosohy of Science - DLMPS) a také s jednotlivými národními komitéty a s přidruženými mezinárodními organizacemi zúčastněných zemí. IUHPS je přidruženou organizací v rámci Mezinárodní rady pro vědu (International Council for Science - ICSU). Zřizovatelem národního komitétu je Rada pro zahraniční styky Akademie věd ČR, která jmenuje členy komitétu a hradí poplatky spojené se zastoupením České republiky v Mezinárodním komitétu.

Český národní komitét pro logiku, metodologii a filosofii vědy je jedním z řádných členů (od roku 1967 v kategorii A) 31 členských zemí sdružených v DLMPS (založeno 1955) a reprezentuje logiky, filosofy vědy a vědce se zájmem o filosofické a logicko-metodologické problémy vědy a akademické a vzdělávací instituce věnující se otázkám logiky, metodologie a filosofie vědy v České republice.

Cíle:
  1. Podporovat kontakty mezi logiky, filosofy vědy a vědci zabývajícími se fundamentálními otázkami vědy a podporovat spolupráci mezi akademickými a vzdělávacími institucemi zabývajícími se logikou, metodologií a filosofií vědy v České republice.
  2. Iniciovat a podporovat výzkum a studium aktuálních problémů logiky, metodologie a filosofie vědy.
  3. Shromažďovat dokumenty užitečné pro rozvoj logiky, metodologie a filosofie vědy.
  4. Organizovat a podporovat mezinárodní akce věnované otázkám logiky, metodologie a filosofie vědy (mezinárodní kongresy a symposia), publikovat zprávy, proceedings z konferencí a další materiály vztahující se k těmto akcím.

Akce DLMPST:
Mezinárodní kongres CLMPS: Praha, Czech Republic 2019
Mezinárodní kongres CLMPS: Helsinki, Finland, August 3-8, 2015

Mezinárodní kongres CLMPS: Nancy, France, July 19-26, 2011

Kontakt:
Filosofický ústav AV ČR, v.v.i.
Jilská 1, 110 00 Praha 1
havlik(at)flu.cas.cz